ระบบผิวหนัง

ระบบผิวหนัง เป็นชั้นนอกสุดของเนื้อเยื่อป้องกันของร่างกาย ผิวหนังของผู้ใหญ่จะมีขนาดประมาณ 3,000 ตารางนิ้ว และมีความหนา 1 ถึง 4 มิลลิเมตร ภายในผิวหนังมีปลายประสาทรับความรู้สึกมากมาย สำหรับความรู้สึก ความดัน ความเจ็บปวด อุณหภูมิที่ร้อนและเย็น และหน้าที่ที่สำคัญอื่นๆ อีกมากมาย   ระบบผิวหนัง โครงสร้างของผิวหนัง ระบบผิวหนัง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชั้น: หนังกำพร้า, หนังแท้และเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ผิวหนังชั้นหนังกำพร้า (Epidermis) เป็นผิวหนังที่อยู่ชั้นบนสุด หุ้มด้วยหนังแท้ มีความหนาตั้งแต่ 0.05 ถึง 5 มม. บริเวณที่บางที่สุดคือรอบดวงตา บริเวณที่หนาที่สุดคือฝ่าเท้า หนังกำพร้าประกอบด้วยชั้นย่อยบาง ๆ ห้าชั้น โดยเซลล์ชั้นในจะเลื่อนตัวผลักเซลล์ด้านบนหรือด้านนอกสุด หลุดออกมาเป็นขยะ ผิวหนังชั้นนี้ไม่มีเส้นเลือด เส้นประสาทรวมทั้งต่อมต่างๆ ถ้าชั้นผิวหนังนี้ถูกทำลาย เราจะไม่รู้สึกอะไรเลย หนังกำพร้าเป็นทางผ่านรูเหงื่อ เส้นผมและไขมัน ชั้นนี้ประกอบด้วยเซลล์เม็ดสี (Melanin) ที่มีปริมาณแตกต่างกันของแต่ละคน ผิวหนังชั้นหนังแท้ (Dermis) เป็นผิวหนังที่อยู่ติดกับชั้นหนังกำพร้า มี […]

ระบบย่อยอาหาร

ระบบย่อยอาหาร (Digestive system) เป็นระบบที่รวมถึงอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการรับอาหาร การย่อยอาหารโดยการแปรรูปอาหารให้เป็นสารอาหารที่จำเป็นและการดูดซึมสารอาหารเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งรวมถึงการกำจัดของเสียจากอาหารที่ไม่ได้ใช้ออกจากร่างกาย ข้อมูลจาก American Society of Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) กล่าวว่าระบบทั้งหมดมีความยาวประมาณ 30 ฟุต (9 เมตร)   ระบบย่อยอาหาร อวัยวะที่เกี่ยวข้อง ระบบย่อยอาหาร ประกอบด้วยอวัยวะหลัก ๆ ดังนี้ ปาก (Mouth) ช่องปากประกอบด้วยสามอวัยวะหลัก: ฟัน (Teeth) ทำหน้าที่เคี้ยวอาหารให้กินน้อยลง มนุษย์มีฟัน 2 ชุด ชุดแรกมีฟันน้ำนม 20 ซี่ ชุดที่สองมีฟันแท้ 32 ซี่ แบ่งเป็นฟันบน 8 ซี่ ข้างละ 8 ซี่ ฟันล่าง 2 ซี่ ฟันตัดกัน เขี้ยว 1 ซี่ และฟันเขี้ยว 1 […]

ระบบไหลเวียนโลหิต

ระบบไหลเวียนโลหิต (Circulatory system)เป็นเครือข่ายของหัวใจและหลอดเลือดขนาดต่างๆ ที่ลำเลียงเลือด สารอาหาร ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และฮอร์โมนเข้าและออกจากเซลล์ หากไม่มีระบบนี้ ร่างกายจะไม่สามารถต่อสู้กับโรคได้หรือจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ (Homeostasis) ในชีวิต   ระบบไหลเวียนโลหิต อวัยวะที่เกี่ยวข้อง เลือด (Blood) เลือดประกอบด้วยส่วนของเหลวในเลือด (พลาสมา) และส่วนที่ไม่เป็นของเหลวของเซลล์เม็ดเลือด (เซลล์เม็ดเลือดแดง) เซลล์เม็ดเลือดขาว (เม็ดเลือดขาว) และเกล็ดเลือด (เกล็ดเลือด) ระบบไหลเวียนโลหิต น้ำเลือด (Plasma) ประกอบด้วยน้ำและสารต่างๆ รวมทั้งสารอาหารที่ย่อยได้ วิตามินและแร่ธาตุ ฮอร์โมน และสารที่ละลายน้ำได้อื่นๆ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 50% ของเลือดทั้งหมด เลือดลำเลียงอาหารที่ดูดซึมจากลำไส้เล็กไปยังเซลล์ทั่วร่างกายและของเสียที่เป็นของเหลวจากเซลล์ เช่น ยูเรีย ไปยังไต ส่วนที่ไม่ใช่ของเหลวของเลือดประกอบด้วย เซลล์เม็ดเลือดแดง (Red blood cell, Erythrocyte, RBCs) เซลล์เม็ดเลือดขาว (White blood cells, Leukocyte เกล็ดเลือด (Platelet, Thrombocyte) […]