ระบบไหลเวียนโลหิต

ระบบไหลเวียนโลหิต (Circulatory system)เป็นเครือข่ายของหัวใจและหลอดเลือดขนาดต่างๆ ที่ลำเลียงเลือด สารอาหาร ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และฮอร์โมนเข้าและออกจากเซลล์ หากไม่มีระบบนี้ ร่างกายจะไม่สามารถต่อสู้กับโรคได้หรือจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ (Homeostasis) ในชีวิต   ระบบไหลเวียนโลหิต อวัยวะที่เกี่ยวข้อง เลือด (Blood) เลือดประกอบด้วยส่วนของเหลวในเลือด (พลาสมา) และส่วนที่ไม่เป็นของเหลวของเซลล์เม็ดเลือด (เซลล์เม็ดเลือดแดง) เซลล์เม็ดเลือดขาว (เม็ดเลือดขาว) และเกล็ดเลือด (เกล็ดเลือด) ระบบไหลเวียนโลหิต น้ำเลือด (Plasma) ประกอบด้วยน้ำและสารต่างๆ รวมทั้งสารอาหารที่ย่อยได้ วิตามินและแร่ธาตุ ฮอร์โมน และสารที่ละลายน้ำได้อื่นๆ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 50% ของเลือดทั้งหมด เลือดลำเลียงอาหารที่ดูดซึมจากลำไส้เล็กไปยังเซลล์ทั่วร่างกายและของเสียที่เป็นของเหลวจากเซลล์ เช่น ยูเรีย ไปยังไต ส่วนที่ไม่ใช่ของเหลวของเลือดประกอบด้วย เซลล์เม็ดเลือดแดง (Red blood cell, Erythrocyte, RBCs) เซลล์เม็ดเลือดขาว (White blood cells, Leukocyte เกล็ดเลือด (Platelet, Thrombocyte) […]