ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine system)

ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine system) เป็นระบบสื่อสารภายในร่างกายผ่านฮอร์โมน (Hormone) ทำหน้าที่ควบคุมการเชื่อมโยง ติดต่อประสานงานและทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ ของร่างกาย โดยทำงานอย่างเชื่องช้าและส่งผลในระยะยาว เช่น การเจริญเติบโตของร่างกาย พัฒนาการของระบบสืบพันธุ์ การมีประจำเดือน การเผาผลาญอาหาร การควบคุมปริมาณน้ำและเกลือแร่ เป็นต้น ต่อม (Gland) ในร่างกายมนุษย์แบ่งตามการหลั่งของสารเคมีได้ เป็นต่อมไร้ท่อ (Endocrine Gland) หรือต่อมที่ไม่มีท่อ ต่อมชนิดนี้จะหลั่งสารที่เรียกว่าฮอร์โมน (Hormone) เข้าสู่กระแสเลือดหรือน้ำเหลือง เพื่อควบคุมหรือปรับเปลี่ยนการทำงานของเซลล์ที่อวัยวะเป้าหมาย เช่น ต่อมใต้สมอง ต่อมไทรอยด์ ตับอ่อน รังไข่ และอัณฑะ โดยผ่านต่อมท่อไปยังอวัยวะเป้าหมาย เช่น ต่อมน้ำลาย ต่อมน้ำตา ต่อมน้ำนม ต่อมเหงื่อ มีต่อมบางชนิดทั้งต่อมไร้ท่อและต่อมไร้ท่อ เช่น ตับอ่อน ที่หลั่งน้ำย่อยผ่านท่อเข้าสู่ลำไส้เล็ก ในขณะเดียวกันก็มีการหลั่งฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือด หรืออัณฑะผลิตอสุจิออกมาทางท่อ ในขณะเดียวกันฮอร์โมนเพศก็หลั่งเข้าสู่กระแสเลือด   ระบบต่อมไร้ท่อ อวัยวะที่เกี่ยวข้อง ต่อมพาราไทรอยด์ (Parathyroid gland) เป็นต่อมขนาดเล็กที่อยู่ติดกับส่วนหลังของต่อมไทรอยด์ ต่อมนี้ผลิตฮอร์โมนพาราไทรอยด์ (PTH) […]