ระบบขับถ่าย (Excretory system)

ระบบขับถ่าย ชีวิตประจำวัน มีกระบวนการต่าง ๆ ที่จำเป็นในร่างกาย หลังจากเสร็จสิ้นแต่ละกระบวนการจะมีของเสียเกิดขึ้น ทั้งในส่วนที่ร่างกายไม่ต้องการและส่วนที่ร่างกายต้องการ แต่มีมากเกินกว่าจะขับออกได้ ของเสียดังกล่าวอยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ร่างกายมีวิธีขับของเสียแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน มีการขับของเสียที่เป็นของแข็งออกทางลำไส้ใหญ่ ทางอุจจาระ การขับของเสียที่เป็นน้ำออกทางไต ทางปัสสาวะ และทางผิวหนัง ทางเหงื่อ การขับของเสียที่เป็นก๊าซออกจากปอดทางลมหายใจออก   กระบบขับถ่าย ารขับของเสียที่เป็นน้ำมีอวัยวะหลักที่สำคัญคือไตและผิวหนัง ไต (Kidney) รยางค์รูปเมล็ดถั่วเขียวขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายและขวาของกระดูกสันหลัง ภายในไตมีท่อขนาดเล็กจำนวนมากที่มีผนังบาง เมื่อระบบไหลเวียนเลือดนำเลือดไปที่ไต ผนังนี้จะกรองของเสีย เช่น ยูเรีย แอมโมเนีย อิเล็กโทรไลต์ และน้ำออกจากเลือด ทำให้เลือดที่มีของเสียมีสุขภาพดีและไหลกลับสู่หัวใจ น้ำและของเสียที่ไตกรองได้จะไหลเข้าสู่ท่อไต จะถูกเก็บไว้ในกระเพาะปัสสาวะและรอการขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะ ระบบขับถ่าย ปัสสาวะปกติจะมีสีเหลือง ไม่ขุ่น ไม่มีตะกอน และมีกลิ่นฉุนเล็กน้อย ประกอบด้วยน้ำประมาณ 95% และของแข็ง 5% ซึ่งเป็นทั้งสารอินทรีย์และอนินทรีย์ ได้แก่ ยูเรีย แอมโมเนีย น้ำตาล โซเดียมคลอไรด์ แคลเซียม และแมกนีเซียม รวมทั้งกรดไขมันและฮอร์โมนบางชนิด โดยปกติจะมีสภาพเป็นกรด […]