ระบบย่อยอาหาร

ระบบย่อยอาหาร (Digestive system) เป็นระบบที่รวมถึงอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการรับอาหาร การย่อยอาหารโดยการแปรรูปอาหารให้เป็นสารอาหารที่จำเป็นและการดูดซึมสารอาหารเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งรวมถึงการกำจัดของเสียจากอาหารที่ไม่ได้ใช้ออกจากร่างกาย ข้อมูลจาก American Society of Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) กล่าวว่าระบบทั้งหมดมีความยาวประมาณ 30 ฟุต (9 เมตร)

 

ระบบย่อยอาหาร อวัยวะที่เกี่ยวข้อง

ระบบย่อยอาหาร ประกอบด้วยอวัยวะหลัก ๆ ดังนี้

 1. ปาก (Mouth) ช่องปากประกอบด้วยสามอวัยวะหลัก:
  • ฟัน (Teeth) ทำหน้าที่เคี้ยวอาหารให้กินน้อยลง มนุษย์มีฟัน 2 ชุด ชุดแรกมีฟันน้ำนม 20 ซี่ ชุดที่สองมีฟันแท้ 32 ซี่ แบ่งเป็นฟันบน 8 ซี่ ข้างละ 8 ซี่ ฟันล่าง 2 ซี่ ฟันตัดกัน เขี้ยว 1 ซี่ และฟันเขี้ยว 1 ซี่ ฟันกราม 1 ซี่ ฟันกรามหน้า 2 ซี่ และฟันกราม 3 ซี่เรียงจากด้านหน้าไปด้านหลัง
  • น้ำลาย (Saliva) ผลิตโดยต่อมน้ำลาย (Salivary gland) โดยน้ำลายที่มีเอ็นไซม์อะไมเลส (Amylase) หรือ Thiyaline (Ptyalin) ช่วยย่อยคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งขนาดเล็ก น้ำลายยังทำให้อาหารนิ่มและกลืนได้ง่ายขึ้น
  • ลิ้น (Tongue) เสิร์ฟรสชาติอาหาร กระจายอาหารเพื่อให้ฟันบด ผสมอาหารเพื่อให้กลืนได้ง่ายขึ้น ประกอบด้วยกล้ามเนื้อโครงร่างขนาดใหญ่ พื้นผิวถูกปกคลุมด้วยปุ่มรับรสซึ่งสามารถลิ้มรสได้แตกต่างกันไปตามตำแหน่งของลิ้น
 1. คอหอย (Pharynx) ที่ด้านหน้าของกระดูกสันหลังส่วนคอ เป็นทางเดินของอาหารจากปากไปยังหลอดอาหาร เมื่อกลืนอาหารขณะส่งอาหารผ่านคอหอย ปิดช่องระบายอากาศเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเข้าสู่บริเวณ ไม่มีการย่อยอาหารในบริเวณนี้
 2. หลอดอาหาร (Esophagus) มีทั้งกล้ามเนื้อโครงร่างและกล้ามเนื้อเรียบ ทำหน้าที่ลำเลียงอาหารจากคอหอยไปยังกระเพาะอาหาร โดยการหดตัวของกล้ามเนื้อหลอดอาหารในลักษณะของการหดตัวและผ่อนคลายเป็นจังหวะ เรียกว่า การหดตัวของกล้ามเนื้อ (peristalsis) (หดตัว)
 3. กระเพาะอาหาร (Stomach) ระหว่างปลายหลอดอาหารกับต้นลำไส้เล็ก มีลักษณะเป็นถุงที่มีผนังกล้ามเนื้อเป็นลูกคลื่น แข็งแรง ค้ำยัน ผสมอาหาร และหลั่งโปรตีนในกระเพาะอาหาร ทำให้อาหารกลายเป็นของเหลวเหนียวไหลผ่านลำไส้เล็กได้ บริเวณที่เชื่อมต่อกับหลอดอาหารเป็นกล้ามเนื้อหูรูดที่ป้องกันไม่ให้น้ำย่อยไหลผ่านหลอดอาหาร บริเวณที่เชื่อมต่อกับลำไส้เล็กมีกล้ามเนื้อหูรูดเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเข้าสู่ลำไส้เล็กเร็วเกินไป
 4. ลำไส้เล็ก (Small intestine) แบ่งออกเป็นสามส่วน: ลำไส้เล็กส่วนต้น ส่วนตรงกลางเรียกว่า Jejunum และส่วนปลายคือ ileum (Illeum) ซึ่งสารอาหารส่วนใหญ่จะถูกย่อยและดูดซึม ลำไส้เล็กมีเอนไซม์ตับอ่อนที่ช่วยย่อยโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต รวมทั้งน้ำดีจากตับ (ตับ) ที่ช่วยย่อยไขมันและกำจัดของเสียในเลือด
 5. ลำไส้ใหญ่ (Large intestine) ประกอบด้วยสามส่วนเริ่มต้นจากลำไส้ใหญ่ส่วนต้นที่มีภาคผนวกยื่นออกมาและลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นส่วนที่ยาวที่สุดของลำไส้ใหญ่ มีหน้าที่ในการดูดซึมน้ำและวิตามินบางชนิด ซึ่งรวมถึงการขับของเสียออกสู่ลำไส้ใหญ่ที่เรียกว่าไส้ตรง โดยรอให้ไส้ตรงผ่านทวารหนัก

นอกจากนี้ระบบย่อยอาหารยังมีอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 1. ต่อมน้ำลาย (Salivary gland) ต่อมกกหูมี 3 คู่ ถ้าอักเสบจะบวมแดง เรียกว่า คางทูมและต่อมใต้ลิ้น และต่อมใต้ลิ้นผลิตน้ำลายหลายชนิดเข้าปาก
 2. ตับ (Liver) เป็นอวัยวะภายในที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการเผาผลาญ (Metabolism) ของร่างกาย เช่น ควบคุมปริมาณกลูโคส (Glucose) โดยเซลล์ตับจะเก็บสะสมในรูปของไกลโคเจน (Glycogen) การสลายของเม็ดเลือดแดง เซลล์, เซลล์ (เซลล์เม็ดเลือดแดง), การสังเคราะห์ โปรตีนที่ผลิตฮอร์โมนในพลาสมาและการล้างพิษ และตับยังเป็นต่อมย่อยอาหารที่ผลิตน้ำดีที่ส่งไปยังลำไส้เล็กส่วนต้นในลำไส้เล็ก เพื่อย่อยอาหารที่มีไขมัน
 3. ตับอ่อน (Pancreas) เป็นอวัยวะที่จัดอยู่ในระบบย่อยอาหารและระบบต่อมไร้ท่อ ในระบบย่อยอาหาร ตับอ่อนผลิตน้ำย่อยที่อุดมด้วยเอนไซม์ ในการย่อยคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน เอ็นไซม์เหล่านี้จะถูกหลั่งและรวมกับน้ำดีจากถุงน้ำดี ก่อนเข้าสู่ลำไส้เล็กส่วนต้น นอกจากนี้ในระบบต่อมไร้ท่อ ตับอ่อนยังหลั่งฮอร์โมนกลูคากอนและอินซูลิน ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
 4. ถุงน้ำดี (Gallbladder) เป็นอวัยวะในช่องท้องเพื่อเก็บน้ำดีที่ผลิตโดยตับ โดยส่งน้ำดีผ่านท่อน้ำดี จะเข้าสู่ท่อน้ำดีตับ ท่อน้ำดีขนาดใหญ่คือท่อตับอ่อนก่อนที่จะเข้าสู่ลำไส้เล็กส่วนต้น ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำดีออกสู่ทางเดินอาหาร

 

การทำงานของระบบย่อยอาหาร

การย่อยอาหารมี 2 ขั้นตอน

 1. การย่อยเชิงกล (Mechanical digestion) เป็นกระบวนการทำให้อาหารมีขนาดเล็กลง เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนที่และการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยการบดเคี้ยว รวมทั้งการบีบตัวของทางเดินอาหาร ทั้งนี้ในการย่อยเชิงกล โมเลกุลของอาหารยังไม่เล็กมากพอที่ร่างกายจะดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้
 2. การย่อยทางเคมี (Chemical digestion) เป็นการย่อยอาหารของโมเลกุลอาหาร เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ให้เล็กลงเพียงพอที่ร่างกายจะดูดซึมและนำไปใช้ โดยการย่อยในขั้นตอนนี้ จะมีปฏิกิริยาเคมีระหว่างโมเลกุลของอาหารกับน้ำ ด้วยเอนไซม์หรือน้ำย่อยเพื่อเร่งปฏิกิริยา แร่ธาตุและวิตามินสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้โดยตรง

ระบบย่อยอาหาร เมื่ออาหารถูกย่อยโดยกลไกของฟัน และอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจะถูกย่อยด้วยเคมีโดยเอนไซม์อะไมเลสที่มีตั้งแต่น้ำลายไปจนถึงน้ำตาลโมเลกุลคู่ อาหารในกระบวนการนี้ถูกกลืนเข้าไปในคอหอยเป็นลูกเล็กๆ โดยการบีบและคลายกล้ามเนื้อหลอดอาหารเข้าไปในกระเพาะอาหาร Pepsin จะแบ่งโปรตีนออกเป็นเปปไทด์ และ Rennin จะเปลี่ยนโปรตีนจากนมเป็นเปปซิน การดูดซึมในกระเพาะอาหารมีน้อย แต่แอลกอฮอล์ถูกดูดซึมได้ดี หลังจากผ่านไป 1 ถึง 2 ชั่วโมง อาหารที่ย่อยแล้วจากกระเพาะอาหารซึ่งเป็นของเหลวหนืด (chyme) จะไหลเข้าสู่ลำไส้เล็กส่วนต้นไปยังลำไส้เล็ก ประกอบด้วยเอนไซม์ย่อยอาหารจากตับอ่อนและน้ำดี รวมทั้งน้ำย่อยจากลำไส้เล็กเองจะย่อยโมเลกุลอาหารให้เล็กลงจนร่างกายดูดซึมได้ โปรตีนในทางเดินอาหารแบ่งออกเป็นกรดอะมิโน และคาร์โบไฮเดรตจะถูกแยกย่อยออกเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว เช่น กลูโคส ฟรุกโตส และกาแลคโตส กาแลคโตสและลิพิดถูกแบ่งออกเป็นโมโนแซ็กคาไรด์ เช่น กรดไขมัน (กรดไขมัน) และกลีเซอรอล (กลีเซอรอล)

 

บทความที่เกี่ยวข้อง